Vytvořte fakturu

PRODEST SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.10.2015
Basic information
Obchodní název PRODEST SLOVAKIA
IČO 35732521
TIN 2020242290
DIČ SK2020242290
Datum vytvoření 18 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODEST SLOVAKIA
Pionierska 12
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 440 €
Zisk -1 726 €
Kapitál 32 238 €
Vlastní kapitál -3 414 €
Kontaktní informace
Email prodest@nextra.sk
Date of updating data: 14.10.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,617
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,017
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,055
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,545
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 30,617
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,141
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,386
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,726
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 35,758
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 721
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 35,037
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,071
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 425
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,573
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,968
Date of updating data: 14.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 11,440
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 11,440
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 12,124
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 867
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,520
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,736
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -684
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,572
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -766
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,726
Date of updating data: 14.10.2015
Date of updating data: 14.10.2015