Vytvořte fakturu

pv2c - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název pv2c
IČO 35732539
TIN 2021330487
DIČ SK2021330487
Datum vytvoření 12 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pv2c
Studienka 524
90875
Studienka
Financial information
Prodej a příjem 163 781 €
Zisk 3 722 €
Kapitál 165 237 €
Vlastní kapitál 14 446 €
Kontaktní informace
Email office@pv2c.sk
Telefon(y) 0907723600
Mobile(y) 0907723600
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 15,805
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 15,805
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,805
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,257
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 74,028
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,066
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 97,062
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,168
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,142
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,722
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 78,894
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 78,894
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,791
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 669
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,680
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,754
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 163,781
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 157,614
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,057
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 158,041
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 671
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,356
C. Služby (účtová skupina 51) 128,155
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,414
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,276
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,045
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,740
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,542
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,059
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 267
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 792
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,058
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,682
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,722
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015