Vytvořte fakturu

GÄDER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.08.2016
Basic information
Obchodní název GÄDER
IČO 35732563
TIN 2020210907
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GÄDER
Černyševského 19
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 200 €
Zisk 2 200 €
Kapitál 12 096 €
Vlastní kapitál 7 915 €
Date of updating data: 24.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,483
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,500
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,483
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,483
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,283
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,200
Date of updating data: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 2,200
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,200
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,200
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,200
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,200
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,200
Date of updating data: 24.08.2016