Vytvořte fakturu

VINIFERA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VINIFERA
IČO 35732601
TIN 2020203735
DIČ SK2020203735
Datum vytvoření 18 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINIFERA
Karpatská 41
90002
Modra
Financial information
Prodej a příjem 208 552 €
Zisk 2 696 €
Kapitál 128 739 €
Vlastní kapitál -4 879 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905769646, 0336474685
Mobile(y) 0905769646
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 116,955
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,641
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,231
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,504
3. Výrobky (123) - /194/ 600
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,127
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,398
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 31,093
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,093
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,305
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 49,012
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,892
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 47,120
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 314
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,953
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,185
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 409
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 409
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,927
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 38,948
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,875
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,696
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,138
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,404
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 836
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 568
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 117,371
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69,305
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,305
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,752
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,008
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 568
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,061
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,677
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 150,959
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 208,552
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,736
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 136,796
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,428
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,055
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,647
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 202,616
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,788
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 101,061
D. Služby (účtová skupina 51) 73,171
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 21,870
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,296
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,495
4. Sociální náklady (527, 528) 79
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,294
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,936
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,115
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,481
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatní náklady (562A) 106
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,480
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,456
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 760
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,696
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015