Vytvořte fakturu

MY3 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MY3
IČO 35732610
TIN 2020242257
DIČ SK2020242257
Datum vytvoření 18 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MY3
Mierová 8
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 146 077 €
Zisk -17 133 €
Kapitál 161 789 €
Vlastní kapitál 1 883 €
Kontaktní informace
Email my3@my3.sk
Telefon(y) 0243411619, 0905451364, 0243411618
Mobile(y) +421905451364, 0905451364
Fax(y) 0243411619
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 113,498
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,299
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,990
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,603
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,603
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 387
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,309
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 91,309
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 0
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,199
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,498
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,319
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,157
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,157
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,133
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,817
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 126,142
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 124,837
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124,837
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,303
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,670
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 146,077
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,077
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,230
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 138,973
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -126
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 160,648
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 25,883
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 67,756
D. Služby (účtová skupina 51) 60,064
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,777
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,537
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 240
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 120
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,048
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,571
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,500
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,192
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 94
2. Ostatní náklady (562A) 94
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,098
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,192
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,763
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,370
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,370
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,133
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015