Vytvořte fakturu

IRYSON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IRYSON
IČO 35732695
TIN 2020269669
DIČ SK2020269669
Datum vytvoření 13 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRYSON
Kvetoslavov 372
93041
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 256 €
Zisk -19 151 €
Kapitál 106 790 €
Vlastní kapitál 42 993 €
Kontaktní informace
Email info@iryson.com
Telefon(y) 0315503598, 0315625255
Mobile(y) 0903418345
Fax(y) 0315625255
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,385
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 603
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 431
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 92,385
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,842
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 29,051
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,151
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68,543
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 422
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 6,933
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 54,861
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,274
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,007
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 47,573
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 189
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,138
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 24,256
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,056
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 40,247
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 20,024
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,900
C. Služby (účtová skupina 51) 6,791
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,112
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 240
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 1,357
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,823
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,991
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -8,656
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 32
XI. Kurzové zisky (663) 32
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,232
M. Úrokové náklady (562) 1,619
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 602
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,200
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,191
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,151
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015