Vytvořte fakturu

Gálik & Veselý - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Gálik & Veselý
IČO 35732733
TIN 2020210665
DIČ SK2020210665
Datum vytvoření 19 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gálik & Veselý
Osuského 3
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 756 652 €
Zisk 13 897 €
Kapitál 336 395 €
Vlastní kapitál 78 353 €
Kontaktní informace
Email galves@galves.sk
webové stránky http://www.galves.sk
Telefon(y) +421262246924, +421262311880
Mobile(y) +421905203811
Fax(y) 0262246924
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 382,899
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,735
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,735
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,735
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 378,608
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 314,619
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 314,619
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,695
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,324
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,324
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 371
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 43,294
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 43,294
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 556
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 556
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,899
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,433
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 74,900
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 75,811
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -911
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,897
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 286,466
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,508
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,508
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 266,516
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 127,220
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,220
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131,956
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,127
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,706
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,271
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 236
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 248
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 248
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,194
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 756,653
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 756,652
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 755,612
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 737,149
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 637,224
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,489
D. Služby (účtová skupina 51) 21,457
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 50,297
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,364
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,393
4. Sociální náklady (527, 528) 1,540
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,778
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,248
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,248
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,656
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,503
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,442
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,727
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 211
2. Ostatní náklady (562A) 211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,726
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,777
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,897
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732733 TIN: 2020210665 DIČ: SK2020210665
 • Sídlo: Gálik & Veselý, Osuského 3, 85103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 19.11.1997
  Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 04.11.2008
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Gálik 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  Ing. Miroslava Gáliková 3 320 € (50%) Mlynské pole 17 Limbach 900 91
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslava Gáliková Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 04.11.2008
   12.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   28.10.2003Nové obchodné meno:
   Gálik & Veselý, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.11.1997
   27.10.2003Zrušené obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   15.06.1998Noví spoločníci:
   Michal Gálik Mlynské pole 17 Limbach 900 91
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   14.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   "Gálik a Veselý", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 3 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Gálik Budatínska 305/57 Bratislava 851 06
   Michal Veselý Hronská 22 Bratislava 821 07