Vytvořte fakturu

T.O.TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název T.O.TRADING
IČO 35732741
TIN 2021369933
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo T.O.TRADING
Alžbetina 401/25
05801
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 136 138 €
Vlastní kapitál 114 018 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,138
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 299
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 135,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 839
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 136,138
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 113,538
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 66,388
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -33,194
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,430
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 74,394
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,600
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 22,600
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 332
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,936
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4316463.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732741 TIN: 2021369933
 • Sídlo: T.O.TRADING, Alžbetina 401/25, 05801, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2007Nové sidlo:
   Alžbetina 401/25 Poprad 058 01
   22.02.2007Zrušené sidlo:
   Topoľova 21 Bratislava 811 04
   29.04.2006Nové obchodné meno:
   T.O.TRADING, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Tomeček - predseda predstavenstva Štúrova 125/3 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 25.04.2006
   28.04.2006Zrušené obchodné meno:
   DANUBE SITE, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Šulekova 19 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Kosek - člen predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Pekarovič - člen predstavenstva Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   16.05.2001Nové obchodné meno:
   DANUBE SITE, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Šulekova 19 Bratislava 811 03
   Ing. Peter Kosek - člen predstavenstva Drotárska cesta 94 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Pekarovič - člen predstavenstva Klčové 37 Nové Mesto nad Váhom 915 01
   15.05.2001Zrušené obchodné meno:
   Druhá potravinárska, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viliam Drinóczi - člen predstavenstva 463 Neded 925 85
   Ing. Miroslav Halák - člen predstavenstva Radarová 14 Bratislava 821 02
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Drieňová 35 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Tenkel - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   Druhá potravinárska, a.s.
   Nové sidlo:
   Topoľova 21 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Viliam Drinóczi - člen predstavenstva 463 Neded 925 85
   Ing. Miroslav Halák - člen predstavenstva Radarová 14 Bratislava 821 02
   Mgr. Ľuboš Halák - predseda predstavenstva Drieňová 35 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Tenkel - podpredseda predstavenstva Sládkovičova 3 Žiar nad Hronom 965 01