Vytvořte fakturu

FINED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FINED
IČO 35732776
TIN 2020229398
DIČ SK2020229398
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINED
Pekná cesta 6
83403
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 010 €
Zisk 11 571 €
Kapitál 107 636 €
Vlastní kapitál 16 248 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244649554, 0907899872, 0907570058
Mobile(y) 0907570058
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 119,792
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,440
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 14,440
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 664
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 13,776
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 105,216
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 62,001
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 62,001
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 29,320
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,579
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,579
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 603
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,138
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,895
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,992
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 136
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,792
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,553
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,343
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 7,343
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,239
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,143
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,631
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,631
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,496
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,096
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,010
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,010
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 33,960
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,050
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,120
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,188
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 917
D. Služby (účtová skupina 51) 2,338
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 677
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,890
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,567
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XII. Kurzové zisky (663) 87
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 232
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -319
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,571
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,571
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732776 TIN: 2020229398 DIČ: SK2020229398
 • Sídlo: FINED, Pekná cesta 6, 83403, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02 14.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Kamil Majerník 5 312 € (40%) Bratislava 831 06
  Mária Majerníková 3 984 € (30%) Závadská 5 Bratislava 831 06
  Peter Šulák 3 984 € (30%) Romanova 46 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Mária Majerníková Závadská 5 Bratislava 831 06
   Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   14.11.1997Nové obchodné meno:
   FINED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo
   prenájom hnuteľných vecí-leasing
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Majerník Závadská 5 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Radošinský Budatínska 34 B Bratislava 851 01
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šulák Romanova 46 Bratislava 851 02