Vytvořte fakturu

SLOVDAE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVDAE
IČO 35732806
TIN 2020200919
DIČ SK2020200919
Datum vytvoření 20 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVDAE
Záleská 22
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 83 818 €
Zisk -2 035 €
Kontaktní informace
Email slovdae@slovanet.sk
webové stránky http://www.slovdae.sk
Telefon(y) +421245944480, +421245944481
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,881
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,025
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,254
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,867
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,867
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,867
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,904
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,017
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 887
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 856
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 49
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 807
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,881
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,861
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,570
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -20,431
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,035
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,474
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 332
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,010
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,691
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,691
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,303
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,430
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 532
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,257
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 797
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 332
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 332
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 83,818
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,566
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,252
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 83,813
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 58,679
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,716
D. Služby (účtová skupina 51) 7,766
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,832
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,469
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,284
4. Sociální náklady (527, 528) 79
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 311
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 509
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,657
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XII. Kurzové zisky (663) 177
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,257
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 100
2. Ostatní náklady (562A) 100
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 451
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 706
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,080
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,075
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,035
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732806 TIN: 2020200919 DIČ: SK2020200919
 • Sídlo: SLOVDAE, Záleská 22, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28 20.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Brincko 1 992 € (30%) Starobystrická 204 Zálesie 900 28
  Alena Kotvasová 4 647 € (70%) Zálesie 900 28
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   SLOVDAE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 22 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28
   Alena Kotvasová Poľná 101 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Brincko Starobystrická 204 Zálesie 900 28