Vytvořte fakturu

NET. SECURITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.11.2016
Basic information
Obchodní název NET. SECURITY
IČO 35732857
TIN 2021350738
DIČ SK2021350738
Datum vytvoření 14 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NET. SECURITY
Teslova 43
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 447 €
Zisk -4 456 €
Kapitál 60 616 €
Vlastní kapitál 21 020 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0233004205
Date of updating data: 04.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 30,499
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 30,499
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,499
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,786
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 24,528
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 116
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,261
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 66,285
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,839
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 15,991
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,456
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,446
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 132
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 46,403
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,989
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,701
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 196
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,517
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 911
Date of updating data: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 60,447
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 60,047
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 400
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 61,816
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,659
C. Služby (účtová skupina 51) 9,430
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,734
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 8,812
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,369
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,958
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,127
M. Úrokové náklady (562) 1,021
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,106
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,127
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,496
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,456
Date of updating data: 04.11.2016
Date of updating data: 04.11.2016