Vytvořte fakturu

ENERGOSERVIS CLC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENERGOSERVIS CLC
IČO 35732911
TIN 2020228892
DIČ SK2020228892
Datum vytvoření 20 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOSERVIS CLC
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 418 420 €
Zisk -44 246 €
Kapitál 176 796 €
Vlastní kapitál 82 374 €
Kontaktní informace
Email valeria.synakova@hotmail.com
Telefon(y) 0249246229, 0249246438, 0692003452, 0903415510
Mobile(y) 0903228570, 0903415510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 183,392
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,240
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,240
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,407
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,330
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 64,367
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,638
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,729
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,435
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,512
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,512
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 923
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,528
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,416
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39,112
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 822
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 183,392
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 75,036
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 75,036
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,246
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,263
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 314
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 314
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 24,025
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 116,761
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 91,203
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,203
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,996
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,065
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,453
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,163
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,163
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 418,392
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 418,420
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 372,213
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 46,179
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 459,599
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 272,181
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,643
D. Služby (účtová skupina 51) 66,759
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 85,357
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,771
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,971
4. Sociální náklady (527, 528) 1,615
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 747
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,266
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,600
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,046
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,179
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,809
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,111
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,647
2. Ostatní náklady (562A) 1,647
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 464
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,106
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,285
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,246
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732911 TIN: 2020228892 DIČ: SK2020228892
 • Sídlo: ENERGOSERVIS CLC, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06 26.06.2015
  Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 20.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miloš Cagalinec 6 672 € (100%) Koprivnická 11 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.06.2015Nové predmety činnosti:
   Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Nový štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   ENERGOSERVIS CLC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava