Vytvořte fakturu

ORMI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ORMI
IČO 35732946
TIN 2020203746
DIČ SK2020203746
Datum vytvoření 21 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORMI
Družstevná 748/16
90033
Marianka
Financial information
Prodej a příjem 1 163 741 €
Zisk 5 366 €
Kapitál 189 295 €
Vlastní kapitál 20 154 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903673029
Mobile(y) +421903673029, 0903673029
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 136,140
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,424
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 25,424
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 110,400
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,000
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 77,371
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,849
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,849
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,107
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,415
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,029
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,676
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,353
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 316
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 136,140
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,520
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,850
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,795
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -945
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,366
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,620
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 434
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 167
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 267
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,536
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,302
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,302
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,746
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 499
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 246
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,714
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 387
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,263
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,154,978
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,163,741
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,154,978
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,150
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,613
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,147,686
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 962,973
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,685
D. Služby (účtová skupina 51) 137,005
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,600
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,221
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,245
4. Sociální náklady (527, 528) 134
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,267
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,943
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,943
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,067
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,055
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,315
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,809
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,653
2. Ostatní náklady (562A) 6,653
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,809
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,246
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,366
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35732946 TIN: 2020203746 DIČ: SK2020203746
 • Sídlo: ORMI, Družstevná 748/16, 90033, Marianka
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 21.12.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Daňo 6 640 € (100%) Družstevná 748/16 Marianka 900 33
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2012Nové sidlo:
   Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   19.03.2012Zrušené sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Družstevná 748/16 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 21.12.2005
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   15.07.2009Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   09.06.2009Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   30.12.2005Noví spoločníci:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Daňo Hlavná 999/56 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.12.2005
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 21.12.2005
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   11.08.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Brigita Miklasová Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   Ing. Vladimír Mikuš Sedlárska 8 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.08.2005
   10.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   14.07.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi ( s výnimkou nebezpečného odpadu )
   17.03.2004Nové sidlo:
   Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Miklas Holubyho 39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2004
   16.03.2004Zrušené sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   14.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok Skončenie funkcie: 11.02.2004
   13.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   18.08.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúci živnostenské oprávnenie
   Noví spoločníci:
   Vladimír Kinder Novomestského 2756/46 Pezinok
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Oravec Bystrická 16 Pezinok 902 01
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ORMI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 17 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Denisa Oravcová Bystrická 16 Pezinok