Vytvořte fakturu

VELOXSTAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název VELOXSTAV
Stav V likvidaci
IČO 35733071
TIN 2021355545
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VELOXSTAV
Panenská 18
81103
Bratislava
Financial information
Zisk -2 549 €
Kapitál 232 235 €
Vlastní kapitál 198 729 €
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 226,239
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 195,760
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,984
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 132,776
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 132,776
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,479
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,479
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,848
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,631
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 226,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 192,455
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 158,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 190,233
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -31,742
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,549
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,784
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 398
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 32,906
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,938
D. Služby (účtová skupina 51) 1,938
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,938
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,938
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -131
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,069
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,549
Date of updating data: 10.11.2016
Files
4262224.tif
Date of updating data: 10.11.2016