Vytvořte fakturu

PRO C servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PRO C servis
IČO 35733098
TIN 2020210698
DIČ SK2020210698
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO C servis
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 726 €
Zisk 21 581 €
Kapitál 365 €
Vlastní kapitál -84 595 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,141
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 28,893
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 322
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,141
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,015
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,298
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,298
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -92,979
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 21,581
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 94,156
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 94,156
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,316
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,876
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,964
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 45,726
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 44,470
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,917
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30
C. Služby (účtová skupina 51) 22,774
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 22,809
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,666
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 268
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 268
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -268
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,541
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 21,581
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015