Vytvořte fakturu

PRO C servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název PRO C servis
IČO 35733098
TIN 2020210698
DIČ SK2020210698
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO C servis
Bojnická 18
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 318 725 €
Zisk 39 143 €
Kapitál 365 €
Vlastní kapitál -84 595 €
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 20,151
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 20,151
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,151
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,740
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,875
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 334
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29,531
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 52,891
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -23,872
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,298
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,298
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 85
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -71,398
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 39,143
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,763
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,234
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 64,529
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 44,095
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,470
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,964
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 318,725
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 318,689
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 269,659
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,315
C. Služby (účtová skupina 51) 246,172
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 343
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,304
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 525
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,066
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 55,202
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 956
M. Úrokové náklady (562) 662
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 294
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -954
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 48,112
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 8,969
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 39,143
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016