Vytvořte fakturu

IMN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMN
IČO 35733110
TIN 2021390569
DIČ SK2021390569
Datum vytvoření 17 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMN
Mickiewiczova 14
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 83 070 €
Zisk -104 167 €
Kapitál 547 988 €
Vlastní kapitál 57 745 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252631838
Mobile(y) +421907756762
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 331,186
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 331,186
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 67,640
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,864
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 447
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 450,050
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -46,422
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 82,985
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 82,985
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,298
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -33,538
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -104,167
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 496,472
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 33,360
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 461,896
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40,871
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,152
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 418,873
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,216
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 83,070
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,022
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 70,059
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 169,474
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 33,655
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,637
C. Služby (účtová skupina 51) 51,086
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,039
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 60,216
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 841
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -86,404
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -23,297
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 16,804
M. Úrokové náklady (562) 9,808
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 279
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,717
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -16,803
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -103,207
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -104,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35733110 TIN: 2021390569 DIČ: SK2021390569
 • Sídlo: IMN, Mickiewiczova 14, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 17 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07 18.05.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ivan Mendrej 81 989 € (98.8%) Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
  VISION entertainment production s. r. o. 996 € (1.2%) Bratislava 811 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.05.2010Noví spoločníci:
   VISION entertainment production s. r. o. Mickiewiczova 12 Bratislava 811 07
   Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ivan Mendrej Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 18.05.2004
   26.05.2010Zrušeny spoločníci:
   BAU-Invest, s.r.o. Dunajská 3 Bratislava 811 08
   RELAXIS, s.r.o. Mierová 67 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Mendrej Eisnerova 44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2004
   07.10.2005Nové sidlo:
   Mickiewiczova 14 Bratislava 811 07
   06.10.2005Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   02.06.2004Noví spoločníci:
   BAU-Invest, s.r.o. Dunajská 3 Bratislava 811 08
   RELAXIS, s.r.o. Mierová 67 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Mendrej Eisnerova 44 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.05.2004
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   26.08.2002Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   25.08.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   23.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   22.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Kapitán Magurská 1A Bratislava
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   12.12.2000Noví spoločníci:
   Vladimír Kapitán Magurská 1A Bratislava
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Jan Pisch Mickiewiczova 4 Bratislava
   Natália Zieglerová Karadžičova 55 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   22.03.2000Nové sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mýtny Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   RNDr. Adriana Nitranská Vajanského nábr. 15 Bratislava 811 02
   21.03.2000Zrušené sidlo:
   Porubského 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   17.11.1997Nové obchodné meno:
   IMN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Porubského 8 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie administratívnych prác
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Mýtny Porubského 8 Bratislava 811 06
   RNDr. Adriana Nitranská Ružová 12 Šamorín 931 01