Vytvořte fakturu

NORD-Pohony - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.04.2016
Basic information
Obchodní název NORD-Pohony
IČO 35733128
TIN 2020268943
DIČ SK2020268943
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NORD-Pohony
Vajnorská 98/D
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 312 568 €
Zisk 25 352 €
Kapitál 843 910 €
Vlastní kapitál 611 747 €
Kontaktní informace
Email info@nord-sk.com
webové stránky http://www.nord.com
Telefon(y) +421254654032, +421254791402, +421254791317, +421254654033, +421254772358
Mobile(y) +421905650296
Fax(y) 0254791402
Date of updating data: 22.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 943,647
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,817
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,817
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,817
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 916,609
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,834
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,834
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 631
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 631
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 631
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 769,123
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 769,007
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 769,007
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 116
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 116,021
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 113,903
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,221
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,221
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 943,647
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 661,491
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,754
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,754
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 622,746
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 622,746
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,352
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,156
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,016
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,254
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,762
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 11,785
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 11,785
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 209,228
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 108,245
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,245
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,402
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,819
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,762
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,638
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 45,489
Date of updating data: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,311,311
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,312,568
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,293,542
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,769
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,263,716
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,682,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,012
D. Služby (účtová skupina 51) 148,592
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 374,480
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 275,575
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 90,731
4. Sociální náklady (527, 528) 8,174
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 688
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,323
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,323
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -810
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,887
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,852
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 449,163
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 857
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 856
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -830
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,022
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 22,670
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,893
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,777
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,352
Date of updating data: 22.04.2016
Date of updating data: 22.04.2016
 • IČO :35733128 TIN: 2020268943 DIČ: SK2020268943
 • Sídlo: NORD-Pohony, Vajnorská 98/D, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 05.12.2008
  Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika 17.07.2013
  Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika 17.07.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Getriebebau NORD, GmbH 6 639 € (100%) Linz A-4030 Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 98/D Bratislava 831 04
   15.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Jutta Humbert Pfeilshofer Weg 12 Hamburg DEU-22391 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   Ullrich Küchenmeister Zitzewitzstraße 30 Hamburg DEU-22043 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 17.07.2013
   29.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Královič Nejedlého 1906/9 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.12.2008
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Getriebebau NORD, GmbH Deggendorfstrasse 8 Linz A-4030 Rakúsko
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   NORD-Pohony, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ