Vytvořte fakturu

BREFIT-e - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název BREFIT-e
IČO 35733161
TIN 2020229024
DIČ SK2020229024
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BREFIT-e
Uhrova 24
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 69 312 €
Zisk -1 760 €
Kapitál 187 489 €
Vlastní kapitál 139 175 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263815163
Fax(y) 0263815163
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 203,080
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 152,492
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 152,492
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,729
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,495
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,268
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,612
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,821
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 31,465
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,448
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,448
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 886
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,131
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 326
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 216
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,976
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,976
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 203,080
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,415
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,294
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,294
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 15,007
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 123,122
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 123,122
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,912
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,912
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,760
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,748
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,658
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,548
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,548
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,515
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,012
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,327
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 21,090
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 917
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 917
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 32,117
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 69,312
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,723
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,931
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,463
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,195
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,508
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,895
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,018
D. Služby (účtová skupina 51) 25,176
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,962
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,805
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,157
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,737
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,720
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,972
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 566
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 449
2. Ostatní náklady (562A) 449
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -564
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,760
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,760
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016