Vytvořte fakturu

KATO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název KATO
IČO 35733179
TIN 2021410589
DIČ SK2021410589
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATO
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 139 941 €
Zisk 3 437 €
Kapitál 24 157 €
Vlastní kapitál 7 700 €
Kontaktní informace
Email strhan@goblet.sk
Telefon(y) 0250201310
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,240
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,240
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,476
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,476
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,476
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,764
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,091
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -7,327
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,240
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,542
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,405
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,405
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,437
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,698
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,961
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 737
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -249
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -249
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 986
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 139,941
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,731
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,210
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 133,695
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,852
D. Služby (účtová skupina 51) 115,647
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,246
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,232
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,839
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,422
2. Ostatní náklady (562A) 1,422
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 417
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,839
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,407
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 970
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,437
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016