Vytvořte fakturu

Consultare EU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Consultare EU
IČO 35733187
TIN 2021352542
Datum vytvoření 19 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Consultare EU
Papraďová 1/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 060 €
Zisk 1 755 €
Kapitál 9 285 €
Vlastní kapitál 9 285 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,535
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,535
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,535
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,040
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 149
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,496
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,755
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 495
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 495
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 495
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,060
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,060
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 24,810
C. Služby (účtová skupina 51) 19,810
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,000
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,250
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,250
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,250
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 495
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,755
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35733187 TIN: 2021352542
 • Sídlo: Consultare EU, Papraďová 1/A, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08 26.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ladislav Kozmon 3 320 € (50%) Sartorisova 8 Bratislava 821 08
  LK CONSULTARE LTD. 3 320 € (50%) Londýn W1H 1PJ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.06.2015Nové obchodné meno:
   Consultare EU s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   verejné obstarávanie
   administratívne služby
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   19.06.2015Zrušené obchodné meno:
   BATT, s.r.o.
   20.03.2015Noví spoločníci:
   LK CONSULTARE LTD. Office 32, Crawford street 19-21 Londýn W1H 1PJ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Lauková Tomášikova 16550/3A Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Lauková Tomášikova 16550/3A Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.04.2014
   06.06.2014Nové sidlo:
   Papraďová 1/A Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Lauková Tomášikova 16550/3A Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Lauková Tomášikova 16550/3A Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 05.04.2014
   05.06.2014Zrušené sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2009
   11.06.2009Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kozmon Sartorisova 8 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.05.2009
   Mária Braunová Ľanová 8 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 26.05.2009
   10.06.2009Zrušené sidlo:
   Koháriho 93 Levice 934 01
   Zrušeny spoločníci:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   14.04.2000Noví spoločníci:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   13.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   12.05.1998Nové obchodné meno:
   BATT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koháriho 93 Levice 934 01
   Noví spoločníci:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Július Horváth Zdenka Nejedlého 19 Levice 934 01
   Radomír Rigáň Ľ.Fullu 20 Bratislava 841 05
   11.05.1998Zrušené obchodné meno:
   4.ODL trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Krajniak V.Benedikta 305/32 Prievidza
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Krajniak V.Benedikta 305/32 Prievidza
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   4.ODL trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Juraj Krajniak V.Benedikta 305/32 Prievidza
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Krajniak V.Benedikta 305/32 Prievidza
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava