Vytvořte fakturu

BEA INVEST GROUP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Obchodní název BEA INVEST GROUP
IČO 35733225
TIN 2021404528
Datum vytvoření 25 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEA INVEST GROUP
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 127 €
Zisk 1 702 €
Kapitál 8 661 €
Vlastní kapitál 8 661 €
Kontaktní informace
Email strhan@goblet.sk
Telefon(y) 0250201310
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,848
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,024
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,024
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,024
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,824
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,613
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,613
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,613
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,211
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,193
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,848
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,142
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 740
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 740
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,706
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,011
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,011
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,695
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,300
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,300
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 915
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 56,127
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,127
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 53,571
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 39,829
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 535
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 535
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,200
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,556
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,291
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 185
2. Ostatní náklady (562A) 185
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 189
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,182
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,702
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016