Vytvořte fakturu

TRIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.06.2016
Basic information
Obchodní název TRIS
IČO 35733373
TIN 2021353763
DIČ SK2021353763
Datum vytvoření 27 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIS
J.M. Hurbana 14
96901
Banská Štiavnica
Financial information
Prodej a příjem 275 015 €
Zisk 3 699 €
Kapitál 27 062 €
Vlastní kapitál 23 005 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0424635599
Date of updating data: 27.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 56,477
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,343
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28,592
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,592
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,746
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,369
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -11,623
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 134
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 56,477
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 36,099
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,097
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,097
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,371
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 141
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 141
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,626
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,626
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,000
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 675
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -202
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,138
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,138
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 7
Date of updating data: 27.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 275,015
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 275,015
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 263,368
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,647
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,317
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 233,594
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,903
D. Služby (účtová skupina 51) 5,788
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,306
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 16,084
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,619
4. Sociální náklady (527, 528) 603
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 462
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,698
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,730
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,007
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 684
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 684
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 323
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,007
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,992
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,992
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,699
Date of updating data: 27.06.2016
Date of updating data: 27.06.2016