Vytvořte fakturu

mobilis manipulačná technika - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.03.2016
Basic information
Obchodní název mobilis manipulačná technika
IČO 35733471
TIN 2020206859
DIČ SK2020206859
Datum vytvoření 28 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo mobilis manipulačná technika
Družstevná 14
90033
Marianka
Financial information
Prodej a příjem 341 952 €
Zisk 11 570 €
Kapitál 839 229 €
Vlastní kapitál 350 205 €
Kontaktní informace
Email info@mobilis.sk
webové stránky http://www.mobilis.sk
Mobile(y) +421903746789
Date of updating data: 01.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 654,060
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 115,473
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,473
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 115,473
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,089
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,096
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,096
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 131,774
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 131,467
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,467
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 307
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 373,219
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 373,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 498
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 498
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 654,060
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 373,025
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,236
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,236
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,324
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,324
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 335,895
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 335,895
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,570
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,035
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 264
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 264
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 58,686
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,966
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 123,366
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,366
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,569
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,119
Date of updating data: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 341,994
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 341,952
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 331,347
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,900
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 705
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,076
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 295,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 645
D. Služby (účtová skupina 51) 9,338
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 394
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,526
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,526
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,065
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,876
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,156
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XII. Kurzové zisky (663) 41
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,520
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,648
2. Ostatní náklady (562A) 13,648
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,872
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,479
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,397
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,827
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,827
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,570
Date of updating data: 01.03.2016
Date of updating data: 01.03.2016