Vytvořte fakturu

Donaldson Filtration Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název Donaldson Filtration Slovensko
IČO 35733608
TIN 2020203779
DIČ SK2020203779
Datum vytvoření 21 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Donaldson Filtration Slovensko
PointPark Bratislava, Hala DC4 1184
90055
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 338 599 €
Zisk 150 071 €
Kapitál 726 709 €
Vlastní kapitál 532 230 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,028,041
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 425,244
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 95,387
2. Software (013) - /073, 091A/ 66,267
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 29,120
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 329,857
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 302,124
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 27,733
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,106
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,943
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,943
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 346,312
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 345,316
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 345,316
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 996
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 77,851
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 701
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,150
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 170,691
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,961
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 153,730
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,028,041
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 682,301
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,582
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 430,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 514,179
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -83,191
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 150,071
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,740
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,134
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 567
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 567
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 276,297
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 181,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,699
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,162
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,932
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 68,309
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 67,052
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,257
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,338,599
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,338,599
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,162,519
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 176,080
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,143,343
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 484,544
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 47,416
D. Služby (účtová skupina 51) 410,930
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 181,590
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 137,793
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,786
4. Sociální náklady (527, 528) 2,011
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,971
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,971
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,892
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 195,256
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 219,629
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 205
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 191
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,291
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 67
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 67
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,221
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,086
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,170
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 44,099
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 44,099
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 150,071
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35733608 TIN: 2020203779 DIČ: SK2020203779
 • Sídlo: Donaldson Filtration Slovensko, PointPark Bratislava, Hala DC4 1184, 90055, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra 21.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  DONALDSON EUROPE 99 582 € (100%) Löwen 3001 Belgické kráľovstvo
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.02.2015Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   09.12.2014Nové sidlo:
   PointPark Bratislava, Hala DC4 1184 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2014Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Wim Julien Vermeersch Hogebeekstraat 2 Herent B - 3020 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 28.02.2012
   27.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   23.04.2010Noví spoločníci:
   Donaldson Luxembourg S.a.r.l. Rue Gillaume Kroll 5 Luxemburg L 1882 Luxembursko
   22.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   12.04.2007Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jay Lowell Ward Ave. de la Rose des Vents 17 Waterloo B-1410 Belgicko Vznik funkcie: 11.01.2007
   11.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   26.12.2005Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. transistorstraat 44- III Almere 13020 AJ Holandsko
   25.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   22.04.2005Nové obchodné meno:
   Donaldson Filtration Slovensko s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba tlakových zariadení bez zásahu do tlakového celku vyžadujúceho vŕtanie dier, zváranie, nitovanie, popr. výrobu nových častí
   21.04.2005Zrušené obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   07.11.2002Noví spoločníci:
   Donaldson Torit B.V. Inzet 132 1521NK Wormerveer Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra Vznik funkcie: 21.11.1997
   James Robert Giertz Boulder Point Road 15440 Eden Prairie Minnesota 55347 U.S.A. Vznik funkcie: 01.10.2002
   06.11.2002Zrušeny spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra
   13.04.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.04.2000Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   08.12.1998Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 821 08
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   ultrafilter, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kellenbergerova 1490/29 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod a veľkoobchod/
   poradenské služby v oblasti čistenia vzduchu, iných technických plynov a kondenzátu /vody/
   inžinierska činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   ultrafilter GmbH Buessingerstrasse 1 Haan 427 81 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kratochvíl Kellenbergerova 1400/29 Modra