Vytvořte fakturu

GIRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GIRI
Stav V likvidaci
IČO 35733616
TIN 2021344457
Datum vytvoření 01 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GIRI
Bezručová 957/26
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 3 025 €
Zisk -2 787 €
Kapitál 333 €
Vlastní kapitál -10 434 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,186
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,186
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,082
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,025
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,025
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,186
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,764
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 381
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 381
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -29,997
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,413
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,410
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,787
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,950
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 375
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 375
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,575
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,405
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,025
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,025
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,025
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,726
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,525
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,276
4. Sociální náklady (527, 528) 25
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 201
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,701
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,025
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,787
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,787
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266523.tif
Date of updating data: 25.06.2015