Vytvořte fakturu

PROFI PACK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Obchodní název PROFI PACK
IČO 35733624
TIN 2020229046
DIČ SK2020229046
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI PACK
Osadná 9
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 305 789 €
Zisk 23 543 €
Kapitál 115 107 €
Vlastní kapitál -1 166 €
Kontaktní informace
Email profipack@nextra.sk
Telefon(y) 0240240411, 0263535753, 0263814485, 0263814486, 0240240419
Fax(y) 0240240499, 0263535753
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 165,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 43,788
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 43,788
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,788
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,763
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 32,920
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,920
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 75,295
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 70,775
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,775
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,548
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,900
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,648
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 476
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 165,027
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,378
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,469
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 85,818
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -94,287
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,543
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,649
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,687
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,687
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 134,575
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 88,515
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,515
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,086
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,544
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,396
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,011
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,023
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,828
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,828
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,559
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 305,659
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 305,789
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 304,813
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 846
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,872
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 179,893
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,633
D. Služby (účtová skupina 51) 42,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 38,864
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 27,711
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,017
4. Sociální náklady (527, 528) 1,136
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,989
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,989
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,412
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,385
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,917
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,525
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 565
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatní náklady (562A) 117
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 448
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -564
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,353
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,810
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,810
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,543
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016