Vytvořte fakturu

ENERGO Pezinok - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ENERGO Pezinok
IČO 35733721
TIN 2020203790
DIČ SK2020203790
Datum vytvoření 02 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGO Pezinok
Novomeského 40
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 13 787 €
Zisk -41 009 €
Kapitál 111 667 €
Vlastní kapitál 13 465 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 68,352
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 68,352
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 20,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,328
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,672
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,849
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,951
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,951
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 898
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,503
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,868
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 635
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,352
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,544
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 808
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 808
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,018
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,018
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,009
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,896
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 376
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 376
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,120
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 40,267
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,267
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 53,380
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 621
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 655
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 197
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 33,787
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,787
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,787
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -20,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,395
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,478
D. Služby (účtová skupina 51) 4,328
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 15,232
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 11,178
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,985
4. Sociální náklady (527, 528) 69
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,608
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25,019
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 401
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,009
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015