Vytvořte fakturu

LINDNER Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název LINDNER Slovakia
IČO 35733781
TIN 2020242323
DIČ SK2020242323
Datum vytvoření 02 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINDNER Slovakia
Galvániho 15/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 406 €
Zisk -30 407 €
Kapitál 2 291 394 €
Vlastní kapitál 1 931 054 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0248207910, 0248207911, 0243191873
Fax(y) 0248207910
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,143,641
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,143,641
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 215,155
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 215,155
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,155
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 328,077
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 328,077
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 328,077
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,600,409
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 99
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,600,310
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,143,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,899
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 34,938
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,938
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,860,563
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,922,780
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -62,217
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,407
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,742
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 197,791
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 197,760
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 197,760
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 31,119
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 31,119
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,832
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,833
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,833
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 999
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 32,406
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,474
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,932
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,970
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,915
D. Služby (účtová skupina 51) 49,730
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 676
4. Sociální náklady (527, 528) 676
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,612
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,564
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -55,171
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,563
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,563
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10,563
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,440
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,440
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,877
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,441
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 966
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 966
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,407
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015