Vytvořte fakturu

EMWAY TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.04.2016
Basic information
Obchodní název EMWAY TRADING
Stav Zničeno
IČO 35733799
TIN 2020210764
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMWAY TRADING
Ivánska cesta 23
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 330 031 €
Zisk -52 058 €
Kapitál 465 745 €
Vlastní kapitál -27 295 €
Kontaktní informace
Email info@emway.sk
Telefon(y) 0337742664
Mobile(y) 0918452058
Date of updating data: 26.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 82,980
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,958
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 82,328
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 630
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 438
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 192
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,980
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,353
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,934
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,335
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,269
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,058
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,333
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 120,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 120,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,333
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 240
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 42,093
Date of updating data: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 330,031
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19,471
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,560
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 381,506
D. Služby (účtová skupina 51) 280
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 232
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 379,981
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,013
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -51,475
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -280
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 108
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -103
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,058
Date of updating data: 26.04.2016
Date of updating data: 26.04.2016
 • IČO :35733799 TIN: 2020210764
 • Sídlo: EMWAY TRADING, Ivánska cesta 23, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Listopad 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   02.12.2005Nové sidlo:
   Ivánska cesta 23 Bratislava 821 04
   08.04.2002Nové obchodné meno:
   EMWAY TRADING s.r.o.
   24.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným