Vytvořte fakturu

S - PROGRESS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S - PROGRESS
IČO 35733829
TIN 2020219421
DIČ SK2020219421
Datum vytvoření 03 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - PROGRESS
Pod Rovnicami 41
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 789 197 €
Zisk 9 009 €
Kapitál 621 553 €
Vlastní kapitál 28 520 €
Kontaktní informace
Email sprogress@sprogress.sk
Telefon(y) 0265421929, 0265425433
Fax(y) 0265422504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 689,246
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,636
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,636
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,636
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 685,610
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,219
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,120
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 93,264
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 93,264
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,264
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 558,697
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 240,066
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,066
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 318,631
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 30,430
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 20,088
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 689,246
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,310
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 785
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 785
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 13,877
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,877
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,009
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,936
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,345
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,345
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 604,686
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 555,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 555,244
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,299
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,760
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,954
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 725,711
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 789,197
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,864
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 720,847
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,486
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 763,631
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,903
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,419
D. Služby (účtová skupina 51) 576,039
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,882
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 53,034
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 18,538
4. Sociální náklady (527, 528) 310
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,021
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,565
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,565
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 62,063
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,566
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,350
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,537
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 4,521
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,135
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,007
2. Ostatní náklady (562A) 4,007
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 120
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,008
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,598
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,968
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,959
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,959
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35733829 TIN: 2020219421 DIČ: SK2020219421
 • Sídlo: S - PROGRESS, Pod Rovnicami 41, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04 03.12.1997
  Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04 03.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Iveta Spiessová 3 319 € (50%) Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
  Ing. .Vladimír Spiess 3 319 € (50%) Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.12.1997
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 03.12.1997
   31.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   25.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   24.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   03.12.1997Nové obchodné meno:
   S - PROGRESS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti vykonávania inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Spiess Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04
   Ing. Iveta Spiessová Pod Rovnicami 41 Bratislava 841 04