Vytvořte fakturu

CMI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.09.2016
Basic information
Obchodní název CMI
IČO 35733853
TIN 2020269163
DIČ SK2020269163
Datum vytvoření 01 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CMI
Na Slavíne 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 920 578 €
Zisk -103 901 €
Kapitál 2 167 220 €
Vlastní kapitál 602 002 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252631441, 0252631442, 0252631443, 0252922881, 0905551778, 0905789857
Fax(y) 0252922882
Date of updating data: 19.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,324,558
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 127,098
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,098
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 106,508
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 20,590
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,193,320
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 822,983
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 822,983
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,322,609
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,312,100
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,312,100
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,395
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,114
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,728
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 26,086
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,642
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,140
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,140
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,324,558
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 325,985
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 21,750
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,527
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,527
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 383,109
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 383,109
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,901
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,998,573
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 52,700
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,080
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,418
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 42,202
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 22,865
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 22,865
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,903,678
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,609,692
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,609,692
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,545
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 21,178
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,612
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,446
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,205
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 19,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,330
Date of updating data: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,907,260
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,920,578
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,803,436
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,824
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,250
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,068
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,877,993
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,018,186
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,517
D. Služby (účtová skupina 51) 289,110
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 433,071
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 316,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 111,985
4. Sociální náklady (527, 528) 4,712
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,799
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,725
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,725
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,585
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,585
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 547,447
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,684
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 13,682
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 157,290
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,638
2. Ostatní náklady (562A) 7,638
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 141,824
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,828
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,606
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,021
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,901
Date of updating data: 19.09.2016
Date of updating data: 19.09.2016
 • IČO :35733853 TIN: 2020269163 DIČ: SK2020269163
 • Sídlo: CMI, Na Slavíne 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06 01.12.1997
  Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava 01.12.1997
  Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 31.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Kriška 5 250 € (70%) Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
  Ing. Stanislav Winkler 750 € (10%) Bratislava
  Ing. Branislav Kriška 750 € (10%) Bratislava 831 03
  Ing. Zuzana Šuteková 750 € (10%) Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.02.2016Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Šuteková Drieňová 1/D Bratislava - mestská časť Ružinov 811 01
   02.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kriška Tupého 23 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 31.03.2015
   01.09.2013Nové sidlo:
   Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   29.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kriška Na pažiti 17 Bratislava 831 03
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava
   02.04.1998Nové predmety činnosti:
   servis a opravy zdravotníckych strojov, prístrojov a zariadení
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   CMI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kriška Na Slavíne 3 Bratislava 811 06
   Ing. Stanislav Winkler Pri Bielom Kríži 10 Bratislava