Vytvořte fakturu

Tatra Real CMK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Tatra Real CMK
IČO 35733888
TIN 2021374773
Datum vytvoření 03 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tatra Real CMK
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 760 €
Zisk 2 929 €
Kapitál 125 032 €
Vlastní kapitál 123 039 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 127,098
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 120,151
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 120,151
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 120,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,947
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,947
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,947
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127,098
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,968
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 115,736
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 115,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,929
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,130
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,130
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 239
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 891
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,760
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,760
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,760
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,355
D. Služby (účtová skupina 51) 841
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 285
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 229
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,405
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,919
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 491
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 491
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 491
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 76
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 415
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,820
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 891
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 891
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35733888 TIN: 2021374773
 • Sídlo: Tatra Real CMK, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 01 05.10.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tatra Real TTR, a.s. 6 639 € (100%) Bratislava 811 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.10.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   26.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 05.10.1999
   25.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.10.1999
   22.12.2007Noví spoločníci:
   Tatra Real TTR, a.s. Dunajská 25 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.10.1999
   21.12.2007Zrušeny spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.10.1999
   25.03.2006Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   09.02.2006Nové obchodné meno:
   Tatra Real CMK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   08.02.2006Zrušené obchodné meno:
   CM.K, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   14.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 05.10.1999
   13.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   25.10.1999Noví spoločníci:
   TTR, a.s. IČO: 35 756 535 Kukučínova 22 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01
   PhDr. Emília Kouřilová Západný rad 3751/3 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01
   16.03.1998Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01
   PhDr. Emília Kouřilová Západný rad 3751/3 Bratislava 811 04
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01
   03.12.1997Nové obchodné meno:
   CM.K, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľsko-nakladateľská činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov a školení
   organizovanie kultúrnych podujatí
   výskum trhu a verejnej mienky
   factoring forfaiting
   leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Mária Kollárová gen. Svobodu 720/16 Partizánske 958 01