Vytvořte fakturu

PROPORTIO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROPORTIO
IČO 35733926
TIN 2021410732
DIČ SK2021410732
Datum vytvoření 01 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROPORTIO
Drieňova 38
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 281 €
Zisk 24 807 €
Kapitál 140 290 €
Vlastní kapitál 29 758 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 137,555
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,359
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,359
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,056
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,303
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,953
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,673
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,673
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,673
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 60,280
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,869
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 58,411
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,243
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 137,555
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,603
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,132
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,937
2. Změna základního kapitálu +/- 419 1,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,807
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,952
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,441
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 94,441
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,511
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,213
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,213
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 986
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,312
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,281
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 98,281
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,218
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,932
D. Služby (účtová skupina 51) 30,472
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,041
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,138
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,138
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 635
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,063
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,877
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,289
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,139
2. Ostatní náklady (562A) 6,139
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,260
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,803
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,996
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,996
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,807
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35733926 TIN: 2021410732 DIČ: SK2021410732
 • Sídlo: PROPORTIO, Drieňova 38, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava 01.12.1997
  PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava 11.10.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  MUDr. Vlastimil Graus 3 539 € (43.5%) Muškátová 38 Bratislava
  PharmDr. Barbora Kováčová 1 986 € (24.4%) Bárdošova 12 Bratislava
  RNDr. Mária Jančušková 1 161 € (14.3%) Bárdošova 12 Bratislava
  MUDr. Jana Pikulová 1 446 € (17.8%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.02.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   29.07.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   20.03.2006Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   31.03.2003Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Kováčová Bárdošova 12 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava Vznik funkcie: 11.10.2002
   30.03.2003Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   19.06.2001Noví spoločníci:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Barbora Jančušková Bardošova 12 Bratislava 831 01
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   01.12.1997Nové obchodné meno:
   PROPORTIO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 38 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   správa a prenájom nehnuteľného majetku s poskytovaním doplnkových služieb, výkon obstarávateľských služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Zdenka Mináriková Gajova 19 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava
   MUDr. Klára Podolská Bellova 47 Bratislava
   MUDr. Mária Simanová Dobrovského 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Vlastimil Graus Muškátová 38 Bratislava
   RNDr. Mária Jančušková Bárdošova 12 Bratislava
   MUDr. Jana Pikulová Zadunajská 1 Bratislava