Vytvořte fakturu

JOP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JOP
IČO 35733934
TIN 2020210731
DIČ SK2020210731
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOP
Gessayova 43
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 142 987 €
Zisk 1 871 €
Kapitál 18 703 €
Vlastní kapitál 6 309 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911329472
Fax(y) 0262315930
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,077
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 20,077
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,180
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,326
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,871
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,897
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 11,797
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,094
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,647
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 142,987
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 142,963
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 140,058
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 135,840
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 72
C. Služby (účtová skupina 51) 3,649
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 141
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 356
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,929
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,402
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 98
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -97
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,832
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015