Vytvořte fakturu

YVOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název YVOS
IČO 35733985
TIN 2020269383
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo YVOS
Lazaretská 23
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 6 737 €
Vlastní kapitál 6 737 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,737
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,737
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,737
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,737
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,737
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,257
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 170
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 170
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -72
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -72
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4250557.tif
Date of updating data: 25.06.2015