Vytvořte fakturu

PROMEDIA PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROMEDIA PARTNER
IČO 35734035
TIN 2020269581
DIČ SK2020269581
Datum vytvoření 19 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMEDIA PARTNER
Bencúrova 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 252 €
Zisk -26 820 €
Kapitál 216 511 €
Vlastní kapitál 55 751 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243429169
Mobile(y) +421903252694, +421911252694
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 12,924
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,931
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,931
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,660
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 234,190
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 50,460
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 159,036
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 22,701
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 247,114
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,932
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,382
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 47,731
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,820
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 218,182
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 217,855
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,056
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,354
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,586
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 186,859
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 327
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 75,252
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,507
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,813
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,932
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 99,513
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 19,064
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,307
C. Služby (účtová skupina 51) 43,398
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 16,640
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 952
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 795
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 357
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,261
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -11,449
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,599
M. Úrokové náklady (562) -4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,603
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,599
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,860
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734035 TIN: 2020269581 DIČ: SK2020269581
 • Sídlo: PROMEDIA PARTNER, Bencúrova 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Daniela Záhradníková Námestie sv. Františka 18 Bratislava 841 05 01.12.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. PhDr. Branislav Záhradník 4 316 € (65%) Veternicova 12 Bratislava 841 05
  FinMedia, a.s. 2 324 € (35%) Bratislava 821 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.02.2014Noví spoločníci:
   FinMedia, a.s. Bencúrova 14 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Záhradníková Námestie sv. Františka 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.12.2013
   13.02.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   11.03.2011Noví spoločníci:
   JUDr. PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   10.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   24.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava
   31.10.2000Noví spoločníci:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Záhradník Veternicova 12 Bratislava
   30.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   22.10.1999Nové sidlo:
   Bencúrova 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   21.10.1999Zrušené sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   08.04.1999Noví spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   07.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   19.11.1997Nové obchodné meno:
   PROMEDIA PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 14 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Partner Group, s.r.o. IČO: 35 716 771 Radlinského 51 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Branislav Zahradník Veternicova 12 Bratislava
   Hana Vaicenbacherová Park 20 Stupava 900 31