Vytvořte fakturu

S.V.S. PARTNERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.V.S. PARTNERS
IČO 35734159
TIN 2020252388
DIČ SK2020252388
Datum vytvoření 05 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.V.S. PARTNERS
Exnárova 22
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 035 €
Zisk -7 010 €
Kapitál 643 526 €
Vlastní kapitál -164 185 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905637927
Fax(y) 0252927151
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 429,265
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 151,407
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,854
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,854
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 133,553
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,707
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 130,846
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,813
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) -705
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ -705
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 33
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 52,710
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,469
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,469
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 32,241
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 225,775
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 223,640
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,135
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 45
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 45
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 429,265
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -170,957
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -170,957
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,010
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 582,606
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,000
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 3,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 3,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 579,214
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,400
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,400
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,323
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 870
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,261
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 521,360
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 392
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 392
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 17,854
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 17,854
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 95,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,035
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,896
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,139
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 100,426
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 60,002
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 29,596
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 21,217
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 7,415
4. Sociální náklady (527, 528) 964
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 880
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,276
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,090
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,349
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,391
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,661
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 662
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 28
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 634
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -659
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,050
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,010
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734159 TIN: 2020252388 DIČ: SK2020252388
 • Sídlo: S.V.S. PARTNERS, Exnárova 22, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03 05.12.1997
  Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 05.03.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Smetana 2 257 € (33.3%) Exnárova 22 Bratislava 821 03
  Ing. Boris Sedo 2 257 € (33.3%) Rastislavova 5 Bratislava 821 08
  Mgr. Miroslava Sedová 2 257 € (33.3%) Bratislava 821 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2002Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Sedo Rastislavova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 05.03.2002
   12.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 04.03.2002
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   05.12.1997Nové obchodné meno:
   S.V.S. PARTNERS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselných, spotrebných, potravinárskych výrobkov a tovarov každého druhu v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - prevádzkovanie realitnej kancelárie
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade *** a v kempingoch *** a vyššie
   Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Sedová Jašíkova 7 Bratislava 821 03
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03
   Magdaléna Valentovičová Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Smetana Exnárova 22 Bratislava 821 03