Vytvořte fakturu

AMBER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AMBER
IČO 35734230
TIN 2021368305
Datum vytvoření 08 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMBER
Jilemnického 11
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 11 149 €
Zisk -467 €
Kapitál 15 106 €
Vlastní kapitál 9 491 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,312
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,312
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,055
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,055
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 266
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 266
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,991
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,985
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,312
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,024
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 338
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 338
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,514
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -467
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,288
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,288
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,792
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,792
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 496
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,150
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,149
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,149
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,952
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,193
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 522
D. Služby (účtová skupina 51) 9,237
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 184
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -467
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4269979.tif
Date of updating data: 25.06.2015