Vytvořte fakturu

BAZÉNSERVIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BAZÉNSERVIS
IČO 35734264
TIN 2020219410
DIČ SK2020219410
Datum vytvoření 08 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAZÉNSERVIS
Lamačská cesta 91
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 982 012 €
Zisk -68 749 €
Kapitál 861 231 €
Vlastní kapitál 120 957 €
Kontaktní informace
Email bazenservis@bazenservis.sk
webové stránky http://www.bazenservis.sk
Telefon(y) +421254792082, +421254792083
Fax(y) 0254792083
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 890,303
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 127,941
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,941
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 73,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,199
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 43,791
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 760,389
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 491,917
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 491,917
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 493
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 493
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 133,724
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 125,755
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,755
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,969
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 134,255
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,485
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 108,770
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,973
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,960
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 890,303
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,208
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,800
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,800
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,708
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,708
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 112,449
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 126,757
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,308
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -68,749
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 838,095
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,163
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,132
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 6,031
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 827,298
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 612,947
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 612,947
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 202,154
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,798
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,717
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,589
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 93
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,634
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 838,415
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 982,012
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 838,415
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 125,886
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,211
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,045,003
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 588,667
D. Služby (účtová skupina 51) 268,265
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 138,624
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 101,352
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,638
4. Sociální náklady (527, 528) 2,634
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,351
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 33,312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 33,312
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,830
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,954
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -62,991
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,369
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,512
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,781
2. Ostatní náklady (562A) 1,781
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 36
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 695
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,504
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -65,495
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,254
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 373
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -68,749
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734264 TIN: 2020219410 DIČ: SK2020219410
 • Sídlo: BAZÉNSERVIS, Lamačská cesta 91, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 08.12.1997
  Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 08.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Boris Holoda 3 400 € (50%) Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
  Ing. Peter Špilár 3 400 € (50%) Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2007Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Májkova 2815/1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 08.12.1997
   18.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   30.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.12.1997
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 08.12.1997
   29.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   22.10.2001Nové obchodné meno:
   BAZÉNSERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   21.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   25.02.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   inžinierska činnosť
   servis a údržba bazénov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   24.02.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   08.12.1997Nové obchodné meno:
   Bazénservis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Koprivnicka 14 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokrásková 2 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Holoda Obchodná 13 Bratislava 811 06
   Ing. Peter Špilár Sedmokráskova 4 Bratislava 821 01