Vytvořte fakturu

DAN SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název DAN SK
IČO 35734345
TIN 2020210885
Datum vytvoření 08 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAN SK
Martinčekova 17424/13
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -4 394 €
Kapitál 185 €
Vlastní kapitál -35 014 €
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 82,810
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,244
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 81,244
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 81,244
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,566
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 480
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 480
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,086
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 444
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 642
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 82,810
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -30,446
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 30,572
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -63,263
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -63,263
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,394
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,256
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 113,256
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 113,256
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,327
D. Služby (účtová skupina 51) 4,324
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,327
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,324
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 67
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,394
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,394
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016