Vytvořte fakturu

ECO-INVEST services - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název ECO-INVEST services
IČO 35734434
Datum vytvoření 09 Prosinec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ECO-INVEST services
Obchodná 6
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -6 626 €
Kapitál 3 659 €
Vlastní kapitál -286 298 €
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 168
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 148
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 168
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -310,692
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 166,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 166,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 455
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -470,521
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,626
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 310,860
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 768
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 310,092
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 309,214
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 498
C. Služby (účtová skupina 51) 398
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 100
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -498
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -398
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 5,648
M. Úrokové náklady (562) 5,573
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 75
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,648
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,146
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,626
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016