Vytvořte fakturu

SolidNet - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.01.2017
Basic information
Obchodní název SolidNet
Stav V likvidaci
IČO 35734442
TIN 2020210709
Datum vytvoření 09 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SolidNet
Muchovo nám. 1
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -360 €
Kapitál 163 €
Vlastní kapitál -14 626 €
Date of updating data: 13.01.2017
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -360
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 14,626
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,265
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -360
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 360
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 360
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 360
Date of updating data: 13.01.2017
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 360
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -360
Date of updating data: 13.01.2017
Files
4212298.tif
Date of updating data: 13.01.2017