Vytvořte fakturu

Pro Ren - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název Pro Ren
IČO 35734469
TIN 2021323348
DIČ SK2021323348
Datum vytvoření 09 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro Ren
Tomášikova 3/A
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 862 €
Zisk -26 320 €
Kapitál 292 378 €
Vlastní kapitál 103 602 €
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 555,350
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 453,783
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 453,783
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,999
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 203,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 173,784
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,245
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 15,000
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,755
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 18,936
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,936
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,819
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,490
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,281
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 35,209
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,322
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,322
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 555,350
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,536
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 1
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,630
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,149
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 87,757
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -93,906
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,320
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 571,886
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,113
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,113
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 570,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,788
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,788
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 560,685
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,232
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,781
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 701
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 591
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 125,865
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 125,862
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 125,862
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,080
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,761
D. Služby (účtová skupina 51) 41,865
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 83,229
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 61,472
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,002
4. Sociální náklady (527, 528) 755
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 679
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,218
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,236
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 143
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,359
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,320
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016