Vytvořte fakturu

SG Real - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SG Real
IČO 35734582
TIN 2020229299
DIČ SK2020229299
Datum vytvoření 10 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SG Real
Odborárska 23
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 903 €
Zisk -2 699 €
Kapitál 476 177 €
Vlastní kapitál 465 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 751,412
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 87,307
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 87,307
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 64,340
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 22,967
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 539,922
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 531,863
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 531,863
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,544
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,366
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 178
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,515
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,382
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 133
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124,183
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 124,183
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 751,412
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 736,443
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,673
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 719,146
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,656
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,656
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,969
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 14,499
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,346
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,346
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,597
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,140
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 470
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 470
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 902
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 903
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 902
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,493
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42
D. Služby (účtová skupina 51) 5,689
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 320
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 442
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,590
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,829
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,069
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,069
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,069
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 218
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,851
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,739
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015