Vytvořte fakturu

Factum bonum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Factum bonum
IČO 35734710
TIN 2020211248
DIČ SK2020211248
Datum vytvoření 24 Listopad 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Factum bonum
Wolkrova 39
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 117 €
Zisk 735 €
Kapitál 44 937 €
Vlastní kapitál 44 298 €
Kontaktní informace
Email redakcia@kultura-fb.sk
Telefon(y) 0265412388
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,242
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,242
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,242
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,145
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,713
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 90
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,342
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,387
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 45,034
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,682
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,682
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 950
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 34,667
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 735
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,353
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 58
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,295
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 535
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 755
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,117
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,457
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,660
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 25,206
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,125
C. Služby (účtová skupina 51) 9,729
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 6,519
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,832
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,911
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,603
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 216
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 216
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -216
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,695
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 735
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734710 TIN: 2020211248 DIČ: SK2020211248
 • Sídlo: Factum bonum, Wolkrova 39, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Listopad 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Teodor Križka Wolkrova 39 Bratislava 851 01 24.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Teodor Križka 5 311 € (80%) Wolkrova 39 Bratislava 851 01
  Eva Križková 1 328 € (20%) Wolkrová 39 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.06.1999Noví spoločníci:
   Teodor Križka Wolkrova 39 Bratislava 851 01
   Eva Križková Wolkrová 39 Bratislava 851 01
   22.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Teodor Križka Wolkrova 39 Bratislava 851 01
   Eva Križková Wolkrová 39 Bratislava 851 01
   Jozef Zavarsky Donnerova 11 Bratislava 841 05
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   Factum bonum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Wolkrova 39 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť okrem remeselných živností uvedených v prílohe 1 živnostenského zákona
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Teodor Križka Wolkrova 39 Bratislava 851 01
   Eva Križková Wolkrová 39 Bratislava 851 01
   Jozef Zavarsky Donnerova 11 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Teodor Križka Wolkrova 39 Bratislava 851 01