Vytvořte fakturu

BP FIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BP FIN
IČO 35734787
TIN 2021323887
DIČ SK2021323887
Datum vytvoření 11 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BP FIN
Teplická 1
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 560 €
Zisk 1 284 €
Kapitál 5 053 €
Vlastní kapitál -2 673 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 22,428
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 22,428
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,428
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,577
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,265
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,005
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,303
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 7,692
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,478
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,284
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,702
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,080
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,582
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,220
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,001
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 619
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,742
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 40
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 22,560
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 22,560
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,504
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,083
C. Služby (účtová skupina 51) 4,485
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,162
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 138
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,673
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 963
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,056
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,992
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 292
M. Úrokové náklady (562) 206
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 86
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -292
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,764
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,284
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015