Vytvořte fakturu

PASTUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PASTUS
IČO 35734841
TIN 2020269361
DIČ SK2020269361
Datum vytvoření 08 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PASTUS
Krížna 40
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 143 216 €
Zisk -4 600 €
Kapitál 127 164 €
Vlastní kapitál -34 896 €
Kontaktní informace
Email pastus@pastus.sk
Telefon(y) 0263532287
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 23,216
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 16
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 89,155
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 30,352
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,927
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,119
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 112,371
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -39,495
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -41,866
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,600
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 151,866
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 247
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 151,619
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,344
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,599
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,654
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 116,022
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 143,216
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 143,167
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 145,743
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 77,497
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,238
C. Služby (účtová skupina 51) 21,406
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40,125
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 568
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 909
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,527
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,026
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,075
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,075
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,073
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,600
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,600
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015