Vytvořte fakturu

DONAUREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název DONAUREAL
IČO 35734973
TIN 2020229288
DIČ SK2020229288
Datum vytvoření 12 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DONAUREAL
H. Meličkovej 21B
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 62 021 €
Zisk -14 875 €
Kapitál 35 102 €
Vlastní kapitál -25 740 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905620658, 0265420843
Mobile(y) +421905361063, +421905620658, 0905361063, 0905620658
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,214
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,214
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,214
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,426
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,913
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,821
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,720
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,640
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,614
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,379
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,875
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,254
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 59,040
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 813
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,692
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,214
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 62,021
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 61,589
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 432
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 75,052
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,687
C. Služby (účtová skupina 51) 37,438
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 667
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,960
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,300
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,031
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,536
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 884
M. Úrokové náklady (562) 713
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 171
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -884
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,915
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,875
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016