Vytvořte fakturu

EKOJET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKOJET
IČO 35734990
TIN 2020229134
DIČ SK2020229134
Datum vytvoření 12 Prosinec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOJET
Tehelná 19
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 226 620 €
Zisk 22 258 €
Kapitál 234 529 €
Vlastní kapitál 47 198 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252620023, +421245690568, +421252620022
Mobile(y) +421903415378
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 223,314
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 161,553
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,775
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 4,775
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 156,778
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 155,461
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,317
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 55,946
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 42,008
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 42,008
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,008
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,913
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 672
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,241
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,815
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,815
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,314
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,891
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,142
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,142
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,258
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,073
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,431
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 159,943
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,595
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,595
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,478
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,425
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,440
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,005
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,699
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 350
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 350
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 226,119
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 226,620
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 226,119
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 196,545
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,388
D. Služby (účtová skupina 51) 76,391
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 70,778
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 51,366
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,983
4. Sociální náklady (527, 528) 2,429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,276
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,171
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,171
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,700
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,841
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,075
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,340
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 967
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 435
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 435
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 532
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -966
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,109
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,851
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,258
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35734990 TIN: 2020229134 DIČ: SK2020229134
 • Sídlo: EKOJET, Tehelná 19, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Prosinec 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 12.12.1997
  Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 12.12.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Šembera 2 656 € (40%) Tehelná 19 Bratislava 831 03
  Mgr. Tomáš Šembera 2 656 € (40%) Mozartova 21 Bratislava 811 02
  Ing. Eva Šemberová 1 328 € (20%) Tehelná 19 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.04.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sekretárske práce
   preklady a tlmočenie z/do anglického a nemeckého jazyka
   vypracovanie dokumentácie v oblasti krajinného plánovania a tvorby krajiny, záhradná architektúra, vrátane projektovania zelene
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   01.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   21.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.12.1997
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.12.1997
   20.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   18.07.2001Nové sidlo:
   Tehelná 19 Bratislava 831 03
   17.07.2001Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   12.12.1997Nové obchodné meno:
   EKOJET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti životného prostredia
   záhradnícke služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02
   Ing. Eva Šemberová Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Šembera Tehelná 19 Bratislava 831 03
   Mgr. Tomáš Šembera Mozartova 21 Bratislava 811 02