Vytvořte fakturu

Wüstenrot Servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název Wüstenrot Servis
IČO 35735007
TIN 2020269636
DIČ SK2020269636
Datum vytvoření 01 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wüstenrot Servis
Grösslingova 77
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 494 €
Zisk 9 173 €
Kapitál 772 008 €
Vlastní kapitál 7 509 €
Kontaktní informace
Email jtoth@wustenrot.sk
Telefon(y) 0259275370
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 744,668
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 695,953
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 354
2. Software (013) - /073, 091A/ 354
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 695,599
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,080
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,008
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,511
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,715
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,063
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,050
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,050
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 44,652
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 271
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 44,381
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 744,668
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,059
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,833
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,833
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,611
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,611
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,173
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 732,609
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,077
6. Long-term advance payments received (475A) 3,077
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 725,864
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,668
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,351
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,351
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 0
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 343
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,494
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 343
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,151
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,240
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,023
D. Služby (účtová skupina 51) 8,293
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 642
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,282
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,282
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,254
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,973
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,124
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 733
2. Ostatní náklady (562A) 733
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 391
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,120
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,134
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,173
Date of updating data: 25.01.2017
Date of updating data: 25.01.2017
 • IČO :35735007 TIN: 2020269636 DIČ: SK2020269636
 • Sídlo: Wüstenrot Servis, Grösslingova 77, 81109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 05.05.2004
  Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 03.12.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 39 833 € (100%) Gösslingova 77 Bratislava 824 68
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Adamkov Nová 27/4 Nová Dedinka-Dedinka pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 03.12.2012
   05.10.2004Noví spoločníci:
   Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Gösslingova 77 Bratislava 824 68
   15.09.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.06.2004Nové obchodné meno:
   Wüstenrot Servis, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Ján Toth Vysoká n/ Uhom 151 Pavlovce nad Uhom 072 14 Vznik funkcie: 05.05.2004
   09.07.2001Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vyhľadávanie projektov bývania
   poradenstvo a sprostredkovateľstvo v oblasti stavebníctva
   správa nehnuteľností
   sprotredkovateľská činnosť
   27.07.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 77 Bratislava 811 09
   15.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným